CACiS - Forn de la Calç  
   
 
Exterior de l'espai museístic
 
El Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç de Calders amb el seu projecte educatiu vol obrir noves vies de treball a on els diferents agents que intervenen en l'educació artística (centres d'art, artístes ,escoles, públic…) trovin un espai adient per relacionar-se i entendre millor la pràctica de l'art contemporani.
 
CACiS EDUCA
ISSUU

El Centre D’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç conjuntament amb gestora educativa Clikart presenta un programa d’estudis interdisciplinaris sobre qüestions mediambientals i de conservació, on es promou el pensament crític per evidenciar el deteriorament ambiental del Planeta.
 
El programa dissenyat pel Centre juntament amb artistes i educadors, parteix de l'art contemporani com a via d’expressió per sensibilitzar a la societat sobre l'ús responsable dels recursos naturals amb la voluntat de fer descobrir, a infants, joves i públic en general, les problemàtiques ambientals actuals, i animar-los a realitzar projectes i accions adreçades a millorar l’entorn.
 
El Centre amb el seu projecte educatiu vol obrir noves vies de treball a on els diferents agents que intervenen en l'educació (centres d'art, artistes ,escoles, públic..) trobin un espai adient per relacionar-se i entendre millor la pràctica de l'art contemporani.
 
CACiS vol fer d’aquest espai un element de assaig, oferint un programa de propostes, en forma de visites guiades, tallers, especialment adreçades a l’educació primària, secundària, batxillerats, escoles d’arts i ensenyament d’adults, que permetin una aproximació al món de l’art contemporani

Per assolir els objectius es proposen tres vectors educatius:

  • Educació i models d'aprenentatge des del format expositiu
  • Educació i models d'aprenentatge des de l'experimentació i la recerca
  • Educació i models d'aprenentatge des de la arquitectura, el patrimoni i paisatge
 

CACiS proposa

Visites a les exposicions
CACIS dins de la seva programació d'exposicions temporals presenta recorreguts i debats dirigits per autors i autores critiques que fan servir les seves obres per reflexionar sobre la realitat mundial i els desequilibris d’una societat global . Una visió prèvia al contacte directe amb les exposicions que es reforça amb diferents possibilitats de treball posterior.

Presentacions -Tallers
Des de la voluntat de generar espais d'intercanvi i assaig, CACIS proposa una programació de tallers pràctics al voltant de la noció d'educació des de l'àmbit artístic lligats a les exposicions temporals.
Aquests tallers tindran una durada d'un matí ampliable, en funció de l'artista i de la proposta particular de cada grup.
Adreçat a estudiants de primària, secundària, batxillerats, escoles d'art i grups d'adults.

Objectius
Els principals objectius són :

  • Estudiar i entendre els aspectes fonamentals de l'art contemporani a partir de l'anàlisi i compressió de l'obra d'un artista que treballa amb la Natura com element de reflexió i creació crítica.
  • Observació de l’entorn.
  • Utilitzar els elements naturals de forma sostenible en la pràctica de la creació.
  • Aprendre a veure i valorar les obres pròpies i les de l'entorn.
  • Unificar els continguts teòrics en les activitats pràctiques.

 

 
 
CACiS - EL FORN DE LA CALÇ Accés al nostre Facebook Accés al nostre Twitter