CACiS - Forn de la Calç  
   
 

GÈNERE I TERRITORI

CACiS dins del seu programa d’activitats anual ha volgut
evidenciar la realitat del món rural català i especialment,
la de les seves dones. Les dones són la garantia
d’arrelament de la població al territori i garanteixen la
continuïtat de la població essent el suport d’una
organització territorial més equilibrada.

Si la igualtat d’oportunitats és per a les dones encara un
objectiu a assolir plenament en la societat urbana i
industrialitzada, ho és més en la societat rural, on la
consciència igualitària ha avançat més lentament per
causa de les circumstàncies socials, demogràfiques i
culturals.

CACiS vol garantir que les dones que viuen i treballen a
l’àmbit rural puguin accedir a la informació i la cultura. El
desenvolupament de les noves tecnologies de la
comunicació i la informació, és clau per a garantir la
seva integració en el món del segle XXI.

Les activitats que ofereix el centre obren ponts de diàleg
entre les dones del món urbà i les dones del món rural,
amb accions conjuntes mitjançant la cultura, l’art i la
comunicació.

 

 

 
 
 
CACiS - EL FORN DE LA CALÇ Accés al nostre Facebook Accés al nostre Twitter