CACiS - Forn de la Calç  
   
 

EXPOSICIONS

Actualment l'exposició aconsegueix una gran efectivitat en els esquemes de creació i producció, tot afavorint un bon marc de visibilitat, però esdevé menys efectiva des d'uns paràmetres de recepció per part d'un públic que, normalment, no es troba preparat per a l'experiència crítica que aquesta ofereix. És cert que l'exposició ofereix una lectura crítica de l'entorn, que apunta altres models possibles d'interpretació de la realitat, que afavoreix una posició política però, al cap i a la fi, el públic continua trobant-se amb problemes i dubtes davant de l'esdeveniment artístic. De fet, en mostrar-se tancada quan l'usuari la rep, l'exposició només sembla que permeti un accés unidireccional que fa que sigui difícil establir nexes dialectals entre art i públic.

CACiS creu que s'ha d'obrir noves vies de treball on les posicions s'acostin entre elles i es fomentin models d'alteració dels ritmes d'aprenentatge bidireccionals, on la relació lineal del museu com a emissor i el públic com a receptor, sigui substituïda per una estructura horitzontal on els diferents rols es fusionen constantment.

Des de la voluntat de generar espais d'intercanvi i assaig, CACiS proposa una programació de 4 exposicions temporals.

La programació d’exposicions temporals que du a terme el Centre va lligada a la filosofia i objectius de CACiS. Cada autor escollit presenta una proposta expositiva vinculada al seu treball individual o col·lectiu relacionat amb la natura. Artistes compromesos amb l’entorn que reivindiquen un nou pensament i model de vida.

  Exposicions
 
 
CACiS - EL FORN DE LA CALÇ Accés al nostre Facebook Accés al nostre Twitter